BALKAN PERSPECTIVES – ALB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Riformësimi i së kaluarës në hapësirën publike: rasti i Mostarit

Ndryshimet shoqërore, sidomos ato që rrjedhin nga konflikti, nxisin si komunitetet, ashtu edhe individët, që të vënë në pikëpyetje se kujt i përkasin dhe përse dhe cili është burimi i identitetit të tyre. Ky është terren pjellor për revizionim, pasi çështja e përkatësisë – sidomos pas kthesave që rezultojnë në humbjen e identitetit të përbashkët (sikurse ishte rasti me identitetin […]

Lexo më shumë

Revizionimi i historisë si platformë për nacionalizmin dhe pengesë për paqen e qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor

Elitat intelektuale kanë qenë faktor kyç në ndërtimin e vetëdijës kombëtare dhe ideologjisë së nacionalizmit politik në Evropën e shekullit të nëntëmbëdhjetë. Ka shumë dëshmi për rolin kryesor që kanë luajtur intelektualët, kryesisht historianët, si në gjenerimin dhe shpërndarjen e ideologjive nacionaliste, ashtu edhe të doktrinave të kombeve të “reja” evropiane. Atyre u është caktuar detyra fisnike për të krijuar, […]

Lexo më shumë

Nevoja për rishikimin e të mësuarit të historisë

Ekziston një përcaktim i pathënë, por i nënkuptuar, se historia, si shkencë dhe si lëndë mësimore, duhet t`i nënshtrohet rishikimit të vazhdueshëm. Ky përcaktim është shndërruar në postulat të mirëqenë për shkenctarët dhe hulumtuesit e mirëfilltë, për mësimdhënësit, por edhe për shoqëritë e shtetet demokratike në përgjithësi. Nxitja për një rishikim të tillë buron nga zhvillimet e hulumtimeve të vazhdueshme, […]

Lexo më shumë

Ndryshimi i teksteve mësimore të historisë parakusht për normalizimin e marrëdhënieve

Ky shkrim synon të vërë nën objektiv qasjen ndaj zhvillimeve në Kosovë në harkun gati njëshekullor (1912-2000) nëpër tekstet mësimore për shkolla fillore e të mesme të Kosovës e të Serbisë, të miratuara nga ministritë përkatëse të arsimit, me qëllim që të krahasojë përshkrimet e bëra në këto historiografi duke i nxjerrë ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre. Në këtë shkrim […]

Lexo më shumë

Metodija Andonov – Çento – Hero/Tradhëtar/Hero

Përfundimi i Luftës së Dytë Botërore çoi në realizimin e ëndrrës së kahmotshme të popullit maqedonas për të krijuar shtetin e vet. Përkatësisht, në Sesionin e Parë të ASNOM-it u shpall shteti i parë maqedonas. Në të njëjtin sesion u zgjodh edhe Presidiumi (Kryesia) i ASNOM-it. Metodija Andonov Çento u zgjodh si kryetari i parë i Presidiumit. Ky njeri është […]

Lexo më shumë

Pranë, por të panjohur

Foto: Fahri Hiseni Është e vështirë të komentosh për marrëdhëniet ndëretnike në cilëndo shoqëri dhe ta bësh këtë nga këndvështrimi i Ballkanit nuk përbën përjashtim. Një arsye për këtë është konteksti i ndërlikuar historik brenda të cilit ekzistojnë vendet e këtij gadishulli. Në secilën shoqëri të Ballkanit sot ka oreks të madh për të hedhur vështrimin pas me dashamirësi tek […]

Lexo më shumë

Media sociale dhe portalet – hapësirë për të tejkaluar apo përforcuar paragjykimet?

Foto: Katerina Smileva Dilema nëse ndikimi i medias online është më shumë pozitiv apo negativ do të na përcjellë për sa kohë të ekzistojnë këto platforma. Është fakt se Facebook-u, Twitter-i, Instagram-i dhe rrjetet e tjera sociale na kanë ndryshuar jetët. Ato kanë ndryshuar se si raportojmë dhe shpërndarjmë informacionin. Nga njëra anë, kjo është pozitive, sepse tani informacionin mund […]

Lexo më shumë

Roli i medias sociale në afirmimin e revizionizmit, rishkrimit të së kaluarës dhe kulturës së harresës

Media sociale është një mjet i fuqishëm i shekullit 21. Edhe pse aspektet e saj pozitive janë të pamata, shpeshherë me të abuzohet dhe ajo shfrytëzohet për propagandë dhe manipulim. Një pjesë e madhe e gënjeshtrave, disinformacionit dhe insinuatave arrijnë tek një numër i madh i njerëzve përmes rrjeteve të medias sociale. Kjo ndodh sidomos me Twitter-in dhe Facebook-un, ku […]

Lexo më shumë

Në kurthin e lajmeve të rreme

Foto:Fitim Gashi Paralajmërim: ky artikull përmban gjuhë përshkruese që paraqet dhunën seksuale kundër grave gjatë luftës’në Kosovë. Në ditën kur Kuvendi i Kosovës miratoi Rezolutën për gjenocidin e Serbisë në Kosovë, një deputete shkaktoi skandal me një fotografi . Në majin e vitit të kaluar, deputetja Flora Brovina e shokoi publikun duke ia shpalosur një fotografi për të cilën tha se […]

Lexo më shumë

Gjykimeve po u vjen fundi – po pastaj?

Foto: Jovana Prusina Kur flasim për drejtësinë tranzicionale, bëjmë fjalë edhe për drejtësinë penale, për viktimat dhe dëshmitarët, për të pagjeturit dhe personat e zhvendosur brenda vendit dhe familjet e tyre, për varret masive dhe të drejtën për të vërtetën, për reparacionet, lustracionet dhe më shumë. Lufta depërton në të gjitha zgravrat e shoqërisë dhe bashkë me të, edhe proceset […]

Lexo më shumë

Përballja me të kaluarën e dhimbshme çdo ditë: vështirësitë e ballafaqimit me të kaluarën në epokën digjitale

Foto: Besnike Salihu Epoka digjitale na ka sjellë median online dhe platformat e rrjeteve sociale, që e kanë bërë më të lehtë sigurimin e informacionit në formate të ndryshme dhe në kohë reale, krijimin e lidhjeve më të mëdha, afrimin e njerëzve dhe krijimin e mënyrave alternative për t’u rrjetëzuar dhe për të komunikuar. Edhe pse këto ndryshime janë pozitive, […]

Lexo më shumë