Edhe një tekst për BE-në dhe drejtësinë tranzicionale në Ballkanin Perëndimor

Hyrja në këtë numër special kërkonte të dinte, ndër të tjera, se sa gjithëpërfshirëse dhe tërësore janë qasjet e ballafaqimit me të kaluarën që janë pjesë e Proceseve të Anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, është me rëndësi që të shkohet përtej deklaratave të zakonshme për, thënë butësisht, rezultatet “e përziera” të politikave kushtëzuese […]

Rëndësia e drejtësisë tranzicionale për anëtarësimin e Bosnje e Hercegovinës në BE

Anëtarësimi në Bashkimin Evropian (BE), apo më saktë, procesi i integrimit të Bosnje e Hercegovinës (BH) në BE është shtytësi kryesor për reforma, që përfshijnë edhe politikat e ballafaqimit me të kaluarën dhe trashëgiminë nga e kaluara. Kjo kryesisht nënkupton drejtësinë tranzicionale, që është një varg i tërë me procese që i ndihmojnë shoqërisë t’i kapërcejë ngjarjet[…]

E kaluara si e tashme, rinia si e ardhme

Padyshim, stereotipet dhe paragjykimet ende formësojnë sjelljet tona dhe vendimet që marrim. Ligjërimet e të “tjerëve” dhe kultura e aktiviteteve separatiste nuk janë në interes të të rinjve, të shtetit apo të agjentëve të tjerë që, për vite me radhë tashmë, kanë investuar në rrugën evropiane për Bosnje e Hercegovinën. Është barrë e konsiderueshme për dialog të[…]

Sërbia Tjetër

Projekti “Sërbia tjetër”, i implementuar nga ADMOVERE me mbështetje financiare nga KFOS, i përmbledh për lexuesin qëndrimet e intelektualëve sërbë që i kundërshtuan shkeljet drastike të të drejtave të njeriut ndaj shqiptarëve në Kosovë nga ana e autoriteteve sërbe, që prej kohës së shfuqizimit të autonomisë së Kosovës nga Sërbia më 23 mars 1989 e deri në[…]

Varrezat e Dëshmorëve në Velani: park memorial në dëshpërim, apo hapësirë potenciale për riparim?

Prej kohësh, hapësira publike ka shërbyer për të inkurajuar shkëmbimet shoqërore dhe kulturore, por edhe si vend ku ushtrohet apo kundërshtohet pushteti. Pas Luftës së Dytë Botërore, shumë hapësira publike në zonat urbane të Kosovës, ashtu si edhe kudo tjetër në ish-Jugosllavi, u përdorën si vende për të përkujtuar luftën kundër fashizmit, për të festuar fitoren dhe[…]

Kinematë e Kosovës në kontekst: një reportazh

Reflektimi im për marrëdhënien ndërmjet kinemave, hapësirave publike, angazhimit të komunitetit dhe ballafaqimit me të kaluarën në Kosovë mbështetet mbi përvojën time të vazhdueshme me procesin e ringjalljes së ish-kinemave dhe ndërtimit të një institucioni kulturor bashkëkohor të përfshirë në forma eksperimentale dhe artistike të hulumtimit të historisë pamore dhe materiale. Pikënisje ka qenë një ndërtesë e[…]

Arkitortura e dy dekadave të fundit

Në vitin 2014 kam shkruar një tekst për Bienalen e Venecias me fokus tek leximi i shtresave historike të qyteteve kosovare se si shtresëzim u krijua si rezultat kompleks i rrethanave historike, shoqërore e deri sistemeve politike. Nuk e kisha vështirë t’i identifikoja gjurmët e pastra të secilës periudhë. Vullneti i Perandorit Justinian që, përmes shkëlqimit të[…]

Urbanizmi pa respekt për të kaluarën / Shkup – pjesa e dytë

Pasi thamë “mirupafshim” dhe pas përfundimit dramatik të pjesës së parë, është e vështirë të arrihet në konkluzionin se kjo është krejt çka mund të themi për urbanizmin që nuk respekton të kaluarën në kryeqytetin maqedonas, Shkup. Historia e Shkupit sigurisht që është më e zgjeruar dhe më e ndërlikuar dhe duhet të rrëfehet në shumë raste.[…]

Memorializimi i së tashmes

Photos by: Adela Jusić Përshkrimi i fashizmit nga Benedeto Kroçe si “sëmundje morale bashkëkohore” mund të shërbejë si pikënisja për të reflektuar rreth dukurisë së ngritjes masive të monumenteve revizioniste, negacioniste dhe kleriko-fashiste kudo nëpër Bosnje e Hercegovinë. Këto monumente duket se memorializojnë të tashmen në vend se të kaluarën. Qëllimi i tyre është t’i impresionojë ose[…]