Balkan.Perspectives #20

Kurrë më…? Ballkani Perëndimor dhe lufta në Ukrainë 

Data e 24 shkurtit 2022 shënon një ndryshim madhor në Evropë. Që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore, parulla “Kurrë më!” ka simbolizuar përpjekjet politike, ekonomike dhe kulturore për t’iu kundërvënë luftërave dhe konflikteve të dhunshme, ligjërimeve nacionaliste, holokaustit, gjenocidit dhe shkeljes së rëndë të të drejtave të njeriut. Ajo vë fuqishëm theksin tek larmia evropiane, lartëson gjithëpërfshirjen dhe na mban tëgjithëve përgjegjës që të mësojmë nga e kaluara.

Sidoqoftë, pushtimi rus i Ukrainës dhe pamjet nga Kievi, Buça, Mariupoli dhe shumë qytete të tjera të Ukrainës, shkatërrimi, numri i viktimave dhe vala e personave të zhvendosur dhe e refugjatëve na bëjnë të vëmë në pikëpyetje aftësinë e komuniteteve evropiane dhe globale për t’i zgjidhur konfliktet në mënyrë paqësore dhe për t’iu përmbajtur standardit të tyre të “Kurrë më!”. Prandaj, ky edicion i revistës Balkan.Perspectives e paraqet frazën “Kurrë më…?” si pyetje. Nga njëra anë, ky edicion mëton të reflektojë mbi përvojat e bëra gjatë viteve 1990-të dhe në fillim të viteve 2000-tëkur ky konsensus nuk iu përmbajt standardeve të veta me shpërbërjen e ish-Jugosllavisë, me shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut në Evropë që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore, përfshirë rënien e Vukovarit, rrethimin e Sarajevës, masakrat gjatë luftës në Kosovë dhe gjenocidin nëSrebrenicë.

Read more

PodCast-it Balkan.Perspectives 

Podcast-i The Balkan Perspectives është formati audio i Ballafaqimit me të Kaluarën dhe Edukimit për Paqe në Ballkanin Perëndimor të forumZFD-së. Podcast-i prodhohet në katër gjuhë (shqip, BHKS, maqedonisht dhe anglisht) nga zyrat e forumZFD-së në Bosnje e Hercegovinë, Kosovë, […]

Ne, Gjatë luftës dhe përtej

Kur ndodhin luftëra botërore, si ajo aktualja në Ukrainë, na rikujtojnë neve, banorëve të Gadishullit Ballkanik, historinë tonë dhe fatkeqësitë që çdo brezi i është dashur të durojë për shekuj të tërë. Kudo nëpër rajon ka monumente, por ka edhe […]

Impressum 20 – 07/2022

Kryeredaktor: Alexander Vojvoda

Ekipi redaktues: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Ana Pejović

Autorë: Jasminko Halilović, Ivana Jakšić, Nenad Markovič, Stanislav Petkovski-Sasho, Marija Ratković, Feride Rushiti, Velma Šarić, Visar Xhambazi

Podkastet: Bosnja dhe Hercegovina: Oslobođenje KUN, Đorđe Krajišnik, Berina Bukva dhe Edvin Kanka Ćudić Kosovë: TILLT Radio, Serbeze Haxhiaj dhe Lulzim Peci Maqedonia e Veriut: Radio MOF dhe Nenad Marković Serbi: radioprogrami Ženergija në Radio Aparat dhe Sanja Radović

Dizajni (ballina): Envinion

Përkthimi: LBG Communications (shqip), Luna Đorđević (BHKS), Martina Kimovska (maqedonisht)

Korrektura gjuhësore: LBG Communications (shqip/anglisht), Zinaida Lakić (BHKS), Zanet Ristoska (maqedonisht)