Balkan.Perspectives #23

Kultura pop dhe ballafaqimi me të kaluarën

Ky numër i revistës Balkan.Perspectives shqyrton një fushë të gjerë dhe të larmishme: kulturën pop dhe ballafaqimin me të kaluarën në Ballkanin Perëndimor. Nga njëra anë, ky numër shtjellon lidhjet e dukshme dhe ato të padukshme ndërmjet kulturës pop, produkteve të ndryshme dhe aktorëve të saj nëpër periudha të ndryshme, fushat e ndryshme të ballafaqimit me të kaluarën dhe luftërat në rajonin e Ballkanit Perëndimor në vitet 1990-të dhe në fillim të viteve 2000. Kështu, ekipi redaktues e pranon se kultura pop ka ofruar dhe, në disa kontekste, ende ofron, një platformë për normalizimin e ideologjive nacionaliste, të njëanshme dhe autoritariane dhe, në mënyrë ambivalente, na lidh në të njëjtën kohë nëpërmjes muzikës, shfaqjeve teatrore, filmave apo serive televizive.

Read more

PodCast-it Balkan.Perspectives 

Podcast-i The Balkan Perspectives është formati audio i Ballafaqimit me të Kaluarën dhe Edukimit për Paqe në Ballkanin Perëndimor të forumZFD-së. Podcast-i prodhohet në katër gjuhë (shqip, BHKS, maqedonisht dhe anglisht) nga zyrat e forumZFD-së në Bosnje e Hercegovinë, Kosovë, […]

Intervista me Shkëlzen Maliqin

Shikues dhe dëgjues të nderuar, mirë se na erdhët në podkastin e Balkan Perspectives! Me mua sot në studio është zotëri Shkëlzen Maliqi. Ai është një kritik i rrallë dhe i kahershëm i artit. Në kuadër të edicionit të 23-të […]

Impressum 23 – 06/2023

Kryeredaktor: Alexander Vojvoda

Ekipi redaktues: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Ana Pejović

Autorë: Toni Cifrovski, Dragana Gunin, Aurela Kadriu, Milena Kvapil, Shkëlzen Maliqi, Tomislav Marković, Latif Mustafa, Mirza Skenderagić, Vesna Andree Zaimović

Podkastet: Bosnja dhe Hercegovina: Đorđe Krajišnik, Marija Simanić Arnautović dhe Minel Abaz Kosovë: Latif Mustafa dhe Shkëlzen Maliqi Maqedoni e Veriut: Radio MOF dhe Erzana Berisha Serbi: Liceulice, Bojan Marjanovic dhe Milena Kvapil

Dizajni (ballina): Envinion

Përkthimi: LBG Communications (shqip), Luna Đorđević (BHKS), Martina Kimovska (maqedonisht)

Korrektura gjuhësore: LBG Communications (shqip/anglisht), Zinaida Lakić (BHKS), Zanet Ristoska (maqedonisht)